CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính sách bảo mật

Việc bảo vệ dữ liệu cá nhân, quyền riêng tư cho Quý độc giả là vấn đề tối quan trọng với chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi chỉ dùng các thông tin liên quan đến quý khách tuân thủ theo nội dung của Chính sách bảo mật nghiêm ngặt. Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin cần thiết liên quan đến các dịch vụ cung cấp trên nền tảng website.

Thu thập & Sở hữu thông tin

Thông tin của bạn sẽ được thu thập thông qua các thông tin mà bạn điền vào và gửi qua website, email. Chúng tôi được toàn quyền sở hữu và sử dụng các thông tin này nhằm mục đích phục vụ tốt nhất các dịch vụ của chúng tôi tới bạn.

Sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân hoàn toàn được bảo mật, không công khai, không chuyển giao cho bên thứ ba và chỉ có thể chuyển tới các cơ quan an ninh hoặc điều tra nếu bạn ở trường hợp vi phạm pháp luật và các cơ quan nhà nước yêu cầu chúng tôi hợp tác với cung cấp những thông tin này.

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin để cung cấp các dịch vụ tốt nhất thông qua website và yêu cầu của bạn. Ngoài ra, chúng tôi cũng sử dụng thông tin này để gửi tới bạn thông tin về các dịch vụ mới sắp diễn ra nhằm phục vụ bạn tốt hơn.

Hủy bỏ thông tin

Khi nhận được các thông tin dịch vụ mới từ chúng tôi, bạn có thể yêu cầu ngừng nhận thư bằng cách reply lại email [email protected]

Việc bảo vệ dữ liệu cá nhân, quyền riêng tư cho Quý độc giả là vấn đề tối quan trọng với chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi chỉ dùng các thông tin liên quan đến quý khách tuân thủ theo nội dung của Chính sách bảo mật nghiêm ngặt. Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin cần thiết liên quan đến các dịch vụ cung cấp trên nền tảng website.